Zorg ervoor dat het boetebeding in uw arbeidsovereenkomsten goed is geformuleerd

In een arbeidsovereenkomst mag een boetbeding worden opgenomen. In veel arbeidsovereenkomsten is er bijvoorbeeld een boete gesteld op het overtreden van een geheimhoudingsbeding. Het is echter wel belangrijk dat het boetebeding goed is geformuleerd. Wanneer het boetebeding niet aan bepaalde vereisten voldoet is het nietig.

Waar moet u op letten?

 

Omschrijven in welke gevallen er een boete betaald moet worden

In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk omschreven staan in welke gevallen er een boete betaald moet worden. Dus bij overtreding van welke voorschriften moet er een boete betaald worden? De voorschriften waarop de boete is gesteld moet u duidelijk formuleren. De werknemer moet vooraf weten dat hij bij overtreding van een bepaald voorschrift een boete moet betalen.

Het boetebeding moet schriftelijk overeengekomen worden

Wanneer er mondeling een boetebeding overeengekomen is dan is dit beding nietig. Een boetebeding mag in de cao staan.

Bestemming van de boete

De boete mag niet tot voordeel van de werkgever strekken en moet dus een andere bestemming hebben. Hiervan kan schriftelijk worden afgeweken indien de werknemer meer verdient dan het minimumloon. De boete mag dan dus wel tot voordeel van de werkgever strekken.

Boetebeding in dezelfde valuta als het loon

Mocht uw werknemer het loon in andere valuta ontvangen dan de euro dan moet de boete ook in deze valuta worden uitgedrukt. Ook hiervan kan schriftelijk worden afgeweken indien de werknemer meer verdient dan het minimumloon.

Hoogte van de boete

Binnen een week mag de boete niet hoger zijn dan het loon voor een halve dag. Ook een afzonderlijke boete mag niet hoger zijn dan dit bedrag. Hier geldt echter ook dat van deze bepaling schriftelijk kan worden afgeweken indien de werknemer meer verdient dan het minimumloon.

Matigingsbevoegdheid van de rechter

Als de werknemer meer verdient dan het minimumloon kunt, u zoals aangegeven, op meerdere punten van de wet afwijken. Indien u dat inderdaad doet dan is de rechter bevoegd om de boete te matigen. De rechter zal dit doen als de boete hem bovenmatig voorkomt.

Geen boete en schadevergoeding

In sommige boetebedingen staat dat de werknemer een boete is verschuldigd aan de werkgever en dat de werkgever daarnaast ook aanspraak kan maken op schadevergoeding. Een dergelijk beding is nietig. In de wet staat dat een werkgever ten aanzien van hetzelfde feit niet een boete mag heffen en schadevergoeding mag vorderen.

Ter afsluiting

Let dus goed op bij het formuleren van het boetebeding in uw arbeidsovereenkomsten en neem deze niet zomaar over van een exemplaar dat u op internet of elders heeft gevonden. Het zou immers zonde zijn om achteraf tot de ontdekking te komen dat het boetebeding in uw arbeidsovereenkomst nietig is. U kunt er dan niets mee.

Heeft u een vraag over het boetebeding in uw arbeidsovereenkomst? Of wilt u een boetbeding laten opstellen?

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor altijd gratis

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Borne en heeft een bezoekadres in Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem. Wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de e-mail verlopen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 074-3040111