Is uw klant failliet en is uw rekening nog niet betaald? Het recht van reclame kan uitkomst bieden

Veel ondernemers hebben er momenteel mee te maken. Klanten met openstaande rekeningen die failliet gaan. De kans dat er een uitkering uit het faillissement volgt is erg klein.

Indien de factuur minder dan zes weken openstaat en de goederen nog geen zestig dagen bij de klant staan dan kunt u waarschijnlijk een beroep doen op het recht van reclame. Wanneer u met succes een beroep doet op het recht van reclame dan krijgt u de geleverde goederen weer terug. U wordt weer de eigenaar van deze goederen.

Hoe werkt dit?

U moet een brief toesturen aan de koper (in geval van faillissement de curator). Uiteraard verstuurt u die brief per aangetekende post. In die brief schrijft u dat u een beroep doet op het recht van reclame en de geleverde zaak (die u omschrijft) terugvordert. Indien er sprake is van een faillissement moet u de curator in deze brief ook een redelijke termijn geven om alsnog de koopprijs te betalen of om zekerheid te stellen. Dit omdat het voor de boedel soms gunstiger kan zijn om de geleverde zaak te houden. Welke termijn redelijk is hangt mede af van de geleverde zaak. Wordt er binnen de termijn niet betaald en wordt er geen zekerheid gesteld dan wordt de koop ontbonden en herkrijgt u de eigendom van de zaak.

Wat als er nu een deel van de koopprijs is betaald?

Als er zaken zijn geleverd die niet deelbaar zijn (er is bijvoorbeeld een kast geleverd) dan kunt u de zaak volledig terugvorderen. Zijn er zaken geleverd die deelbaar zijn dan kunt u alleen het niet betaalde deel terugvorderen.

De zaak moet zich in dezelfde staat bevinden

De zaak die u terugvordert moet zich nog in dezelfde staat bevinden als bij levering. De zaak mag bijvoorbeeld niet zijn verwerkt tot een ander product. 

Wat als de klant heeft doorgeleverd?

Dan heeft u waarschijnlijk pech. Als de zaak niet meer bij uw klant staat, de zaak niet om niet (gratis) is geleverd en de derde (degene die van uw klant heeft gekocht) er geen rekening mee hoefde te houden dat het recht van reclame zou worden uitgeoefend (wat meestal het geval zal zijn), dan kunt u de zaak niet terugvorderen.

Wanneer vervalt het recht van reclame?

  • Zes weken nadat de betaaltermijn is verstreken 
  • Zestig dagen nadat de zaak is geleverd aan de koper

Indien één van deze termijnen is verstreken is het recht vervallen.

Geldt dit alleen als de klant failliet is?

Nee, niet alleen als de klant failliet is. Ook in "normale" gevallen waarin er niet is betaald binnen de gestelde termijn kunt u een beroep doen op het recht van reclame. In veel gevallen heeft u echter meer belang bij betaling dan bij het terugvorderen van de zaak. Wanneer een klant failliet gaat volgt er geen betaling meer en is een beroep op het recht van reclame dus erg interessant. Ook als er surseance van betaling is verleend of als iemand is toegelaten tot de schuldsanering kan er een beroep worden gedaan op het recht van reclame.

Zorg ook altijd voor een eigendomsvoorbehoud

Hoewel het recht van reclame in bepaalde situaties zeker uitkomst kan bieden is het verstandig om altijd een eigendomsvoorbehoud overeen te komen voordat u zaken levert. Dit kan in uw algemene voorwaarden. Voordeel van een eigendomsvoorbehoud is namelijk dat, mocht de vervaltermijn voor een beroep op het recht van reclame zijn verstreken ( het is een vrij korte vervaltermijn) u nog een beroep kunt doen op het eigendomsvoorbehoud. Door een eigendomsvoorbehoud te maken blijft u eigenaar van de geleverde zaak totdat er is betaald.

Heeft u vragen over het recht van reclame? Of wilt u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud laten opnemen?

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Borne en heeft een bezoekadres in Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem. Wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de e-mail verlopen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 074-3040111