Als ik iets vind mag ik het dan houden?

Als u iets vindt kunt u daar na een jaar eigenaar van worden. U moet dan wel aan een aantal verplichtingen voldoen.

Als u iets vindt bent u verplicht om:

  • als u de zaak vindt in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, met bekwame spoed mededeling te doen van de vondst. Deze mededeling kunt u doen bij degene die de woning bewoont of het gebouw of vervoermiddel in gebruik of exploitatie heeft;    

en

  • met bekwame spoed aangifte te doen van de vondst bij de gemeente (kan in iedere gemeente)
  • indien een gemeente dat vordert moet u de zaak bij deze gemeente in bewaring geven.

Ook als er geen gemeente is die vordert dat u de zaak in bewaring geeft bent u altijd bevoegd om de zaak bij een gemeente in bewaring te geven. Doet u dat niet dan bent u zelf verplicht om voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.

Indien u de zaak vrijwillig bij de gemeente in bewaring geeft geldt wel dat de gemeente, als het een niet-kostbare zaak betreft (minder waard dan € 450,-) de zaak na drie maanden mag vernietigen, om niet aan een derde mag overdragen, of mag verkopen. Bewaart u de zaak zelf dan zult u na een jaar eigenaar worden (zie hieronder). Indien de zaak dus geen onderhoud vergt en u graag eigenaar wilt worden van de zaak is het verstandiger om de zaak niet vrijwillig in bewaring te geven maar zelf te bewaren. Indien de zaak op vordering van de gemeente in bewaring is gegeven en niet kostbaar is mag de gemeente overigens niet binnen drie maanden overgaan tot vernietiging, overdracht of verkoop. Dit geldt alleen wanneer u de niet-kostbare zaak vrijwillig in bewaring heeft gegeven.

Wanneer word ik eigenaar van de zaak?

Als u aan alle verplichtingen (mededeling, aangifte en eventueel in bewaring geven) heeft voldaan dan wordt u, één jaar nadat u aangifte heeft gedaan, eigenaar van de zaak. U of de gemeente moet de zaak dan nog wel in bewaring hebben.

Word ik ook eigenaar als ik geen aangifte heb gedaan?

Als u geen aangifte heeft gedaan kunt u door verjaring eigenaar worden. Indien u er geen rekening mee had hoeven houden dat het om een verloren zaak ging, dan wordt u door verkrijgende verjaring, na drie jaar de eigenaar. Hiervan zal echter niet snel sprake zijn. Indien u iets vindt zal bijna altijd wel duidelijk zijn dat het om een verloren zaak gaat. Indien u geen aangifte doet, terwijl u er rekening mee had moeten houden dat het om een verloren zaak ging, dan wordt u, door bevrijdende verjaring, na 20 jaar eigenaar.

Wat gebeurt er als de eigenaar zich binnen een jaar meldt?

Indien de eigenaar zich binnen een jaar (dus voordat u eigenaar wordt) meldt en de zaak opeist moet de eigenaar aan u de kosten vergoeden die u heeft gemaakt. Dat zijn eventuele kosten van onderhoud, bewaring en kosten die zijn gemaakt om de eigenaar op te sporen. Zolang de eigenaar deze kosten niet vergoedt hoeft u niet over te gaan tot afgifte van de gevonden zaak. Het is zelfs zo dat, wanneer u opgave heeft gedaan van uw kosten, de eigenaar deze binnen een maand moet betalen. Doet de eigenaar dat niet dan wordt u eigenaar van de zaak.

Heb ik ook recht op vindersloon?

Ja, volgens de wet heeft u, indien u heeft voldaan aan uw verplichtingen (mededeling, aangifte en eventueel in bewaring geven), recht op een vindersloon. De wet zegt over de hoogte van dit loon slechts dat het een naar omstandigheden redelijke beloning moet zijn.

Heeft u vragen over gevonden zaken?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.