Hoeveel loon moet er tijdens ziekte doorbetaald worden?

In de wet staat dat een werkgever twee jaar lang 70% van het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Er geldt hierbij wel een maximum dagloon. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan staan dat er een hoger percentage moet worden uitbetaald. Zo betalen sommige werkgevers 100% van het loon door of wordt er bijvoorbeeld het eerste jaar 100% betaald en het tweede jaar 70%. Kijk dus altijd de arbeidsovereenkomst en de cao na.

Maximum dagloon

Een werknemer heeft op grond van de wet recht op 70% van het maximum dagloon. Per 1 januari 2015 geldt er een maximum dagloon van € 199,15. Indien een werknemer meer verdient dan het maximum dagloon hoeft een werkgever dus niet 70% van het loon door te betalen maar 70% van dit maximum dagloon.

Door uw maandloon door 21,75 te delen kunt u uitrekenen of u meer of minder verdient dan het maximum dagloon.

Stel dat een werknemer € 5.000,00 bruto per maand verdient. Zijn dagloon is dan € 229,89 en is dus hoger dan het maximum dagloon. Als er geen andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of de cao heeft deze werknemer, tijdens ziekte, recht op 70% van het maximum dagloon. Dat is € 3.032,06 bruto per maand (€ 199,15 x 21,75 = € 4.331,51 x 0.70). Deze werknemer ontvangt dus minder dan 70% van zijn loon.

Minimumloon

Wanneer 70% van het loon minder is dan het minimumloon dan heeft de werknemer tijdens de eerste 52 weken dat hij ziek is recht op het wettelijk minimumloon.

Uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting

Het loon van een zieke werknemer hoeft niet altijd doorbetaald te worden. Meer daarover leest u in dit artikel

Heeft u vragen over de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.