Mag een werknemer zijn werk opschorten als het loon niet wordt betaald?

Helaas komt het voor dat werkgevers hun werknemers niet, of niet op tijd, hun loon betalen. De meeste werknemers zullen er geen problemen mee hebben als hun loon een paar dagen later wordt uitbetaald maar als het loon weken, of zelfs maanden niet wordt uitbetaald is dat natuurlijk niet meer acceptabel.

Vraag die hier centraal staat is of je als werknemer je werkzaamheden mag opschorten als je loon (tijdelijk) niet wordt betaald en of je dan over de periode waarin er niet is gewerkt ook recht hebt op loon. Begin vorige maand is er een uitspraak gepubliceerd waarin een werknemer zijn werkzaamheden had opgeschort omdat de werkgever zijn loon niet betaalde.

De casus

De werknemer was op 17 april 2013 in dienst getreden bij de werkgever. De werknemer heeft over de periode van 17 april tot en met 21 april loon ontvangen. Daarna was er geen loon meer betaald. Vanaf 19 augustus 2013 heeft de werknemer vervolgens geen werkzaamheden meer verricht. Hij heeft zijn verplichting tot het verrichten van zijn werk opgeschort. Nadat de werkgever ook dan niet overgaat tot betaling van zijn loon start de werknemer een kortgeding. Een van de vragen die in dit kortgeding aan de orde kwam was of de werkgever het loon moest betalen over de periode waarin de werknemer zijn werkzaamheden had opgeschort en dus niet had gewerkt.

 

Geen arbeid geen loon

De hoofdregel is: geen arbeid geen loon. Als een werknemer zijn werkzaamheden niet verricht heeft hij dus geen recht op loon. Uiteraard zijn er wel uitzonderingen op deze hoofdregel. Zo weet iedereen dat wanneer je niet kunt werken in verband met ziekte je wel recht hebt op loon. Ook houdt de werknemer recht op loon indien hij zijn werk niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Voorbeelden hiervan zijn weersomstandigheden die maken dat er niet gewerkt kan worden of onvoldoende werk.

Terug naar de uitspraak

In deze procedure stelde de werknemer dat hij zijn werkzaamheden niet had verricht in verband met een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoorde te komen. De kantonrechter kwam tot het oordeel dat de werkgever inderdaad het loon moest betalen over de periode waarin de werknemer zijn werkzaamheden had opgeschort. De kantonrechter legde hieraan ten grondslag dat de werknemer al ruim vier maanden geen loon had ontvangen. De werknemer was volledig ingeteerd op zijn spaargeld, had ook al geld geleend van bekenden en had de tijd, die hij normaal aan zijn werkzaamheden bestede, nu nodig voor sollicitaties om andere inkomsten te verwerven. Het betrof hier overigens wel een kortgeding zodat de kantonrechter een voorlopig oordeel heeft gegeven. Partijen kunnen nog een bodemprocedure starten waarin de zaak uitvoeriger zal worden behandeld.

Ook in eerdere arresten van de Gerechtshoven 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch is bepaald dat een werknemer, wanneer zijn loon niet betaald wordt, onder omstandigheden, zijn werkzaamheden mag opschorten.

Tekortkoming moet opschorting rechtvaardigen

De werknemer mag zijn verplichting tot het verrichten van werk alleen opschorten als de tekortkoming haar rechtvaardigt. De tekortkoming is het niet betalen van loon. Of dit opschorting rechtvaardigt is afhankelijk van de omstandigheden. Zo zal een werknemer niet kunnen opschorten als er slechts een klein deel van het loon niet is betaald of als er nog niet zo'n lange tijd is verstreken. Ga dus als werknemer nooit, zonder overleg met een jurist of advocaat, uw werkzaamheden opschorten. Dat kan immers tot gevolg hebben dat er over de periode waarin er niet is gewerkt geen loon betaald hoeft te worden. Het zou zelfs kunnen dat de werkgever zich op het standpunt stelt dat er sprake is van werkweigering en daarbij overgaat tot ontslag op staande voet.

Conclusie

Indien het loon gedurende een langere periode niet is betaald kan de werknemer zijn werk opschorten. Wel moet dit altijd beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden. De opschorting moet immers de tekortkoming rechtvaardigen en of dit zo is verschilt per geval. Opschorting kan een goed pressiemiddel zijn om ervoor te zorgen dat een werkgever overgaat tot betaling van het loon.

Heeft u vragen over het opschorten van werk? Of wilt u dat wij uw zaak beoordelen?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpaginastellen.