Particulieren

Heeft u een juridisch probleem of vraag? Heeft u ruzie met de buren? Heeft u problemen met uw werkgever? Bent u ontslagen of wordt uw loon niet betaald? Zoekt u rechtshulp maar bent u niet verzekerd? Voldoet uw nieuwe aankoop niet aan uw wensen en heeft u geen garantie?

Hier vindt u veel juridische informatie en antwoorden op veelgestelde vragen in verschillende rechtsgebieden die wij graag met u delen.

Boetes koopovereenkomst woning

In dit artikel leest u alles over de boete die is opgenomen in de standaard koopovereenkomst van de NVM. Moet deze boete altijd betaald worden? Kan de boete ook gematigd worden? Hoe maak ik als koper aanspraak op de boete? [...]

Mag een werknemer zijn werk opschorten als het loon niet wordt betaald?

Helaas komt het voor dat werkgevers hun werknemers niet, of niet op tijd, hun loon betalen. De meeste werknemers zullen er geen problemen mee hebben als hun loon een paar dagen later wordt uitbetaald maar als het loon weken, of zelfs maanden niet wordt uitbetaald is dat natuurlijk niet meer acceptabel. [...]

Voorkom verval van uw vakantiedagen

Indien u de wettelijke vakantiedagen die u in 2016 heeft opgebouwd niet vóór 1 juli 2017 heeft opgemaakt, komen deze vakantiedagen te vervallen. Dat betekent dat u deze dagen per 1 juli 2017 kwijt bent en dat daar dan niets (dus ook geen extra salaris) tegenover staat. Controleer dus nu nog even uw vakantiedagensaldo en plan eventueel nog een (korte) vakantie, voordat het te laat is! [...]

Bouw ik vakantiedagen op tijdens ziekte?

Vanaf 1 januari 2012 bouwt u gewoon vakantiedagen op als u ziek bent. Voor 1 januari 2012 werden er alleen vakantiedagen opgebouwd over het laatste half jaar dat iemand ziek was. [...]

Kortdurend zorgverlof

Is uw kind ziek en heeft u geen oppas? Of is één van uw ouders of uw partner ziek en bent u degene die de zorg voor uw rekening moet nemen? Voor deze gevallen bestaat het kortdurend zorgverlof. [...]

Eenvoudige juridische brief

De advocaat of jurist van Advocatenkantoor Rechtdoor zal de door u aangeleverde stukken bekijken en zal voor u een brief opstellen die u zelf aan de wederpartij kunt toesturen. De brief wordt dus niet door ons verstuurd.

Op dit product zijn zowel de algemene voorwaarden van Rechtdoor als de productvoorwaarden ‘Eenvoudige juridische brief’ van toepassing. [...]

Ontslag op staande voet

Gelukkig kan iemand niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Om op staande voet ontslagen te kunnen worden moet er sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag ook onverwijld gegeven worden en moet ook de dringende reden op grond waarvan het ontslag op staande voet worden gegeven onverwijld worden medegedeeld [...]

Wijziging van de arbeidsduur


Werkgevers hebben veelal te maken met werknemers die in deeltijd willen werken of die juist meer willen werken, bijvoorbeeld van deeltijd naar voltijd. Over het algemeen wordt dit in goed overleg… [...]

Second Opinion Advocaat Rechtsbijstand

Verzekerden krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar wel eens te horen dat hun zaak geen redelijke kans van slagen heeft. Er wordt dan geen dekking verleend. Laat in dat geval een second opinion uitvoeren. Dit kost u niets [...]

Juridische brief

Wilt u uw wederpartij een brief toesturen waarin uw standpunten duidelijk verwoord zijn? Wij kunnen voor u een juridische brief schrijven [...]

Hoeveel loon moet er tijdens ziekte doorbetaald worden?

In de wet staat dat een werkgever twee jaar lang 70% van het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Er geldt hierbij wel een maximum dagloon. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan staan dat er een hoger percentage moet worden uitbetaald. [...]

Gebruikt DAS oneigenlijk argument om dekking te weigeren?

De DAS Rechtsbijstandverzekering stelt zich op het standpunt dat, omdat er in een administratieve bezwaarprocedure geen beslissing wordt genomen door een rechter, zij geen dekking hoeft te verlenen als de verzekerde een bezwaarprocedure wil laten voeren door een door hem aangewezen gemachtigde. Rechtdoor is echter van oordeel dat de DAS in een dergelijk geval wel dekking moet verlenen en dat het door haar gebruikte argument geen stand kan houden.

  [...]

Ontslag aanvechten, hoe moet dat?

Als u het niet eens bent met uw ontslag dan is het natuurlijk belangrijk om het ontslag aan te vechten. Hoe u dat moet doen is afhankelijk van de wijze waarop u bent of wordt ontslagen.

Ontslag…

[...]

Ontslagen door de Rabobank?

Bent of wordt u ontslagen door de Rabobank? Neem dan contact met ons op. Wij controleren graag uw vaststellingsovereenkomst.  

Wij hebben al voor meerdere (ex-) werknemers van de Rabobank… [...]

Ontslagen door de Makro?

Bent of wordt u ontslagen door de Makro? Wij kunnen uw beëindigingsovereenkomst beoordelen.

De Makro zal de komende jaren meerdere mensen ontslaan. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst… [...]

Goedkope advocaat

Zoekt u een goedkope advocaat? Neem dan contact met ons op. Wij werken voor een lager uurtarief dan andere advocatenkantoren. Niet omdat wij ons werk minder goed doen maar omdat wij vinden dat iedereen… [...]

Advies in verjaringszaken

Omdat wij veel zaken behandelen op het gebied van grond en verjaring hebben wij een vaste prijs ontwikkeld voor het beoordelen van dit soort zaken. De meest gestelde vraag is immers of er inderdaad spake is van verjaring. [...]

Goede trouw in verjaringszaken

Zoals wij in ons artikel over eigendomsverkrijging van grond door verjaring uitleggen zijn er twee “soorten” verjaring, de verkrijgende verjaring en de bevrijdende verjaring. Voor de verkrijgende verjaring geldt een termijn van 10 jaar en is goede trouw vereist. Maar wanneer is er nu sprake van goede trouw? [...]