Ondernemers

Aanzegtermijn vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 moeten werkgevers rekening houden met de aanzegtermijn. U moet als werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten [...]

Buitengerechtelijke incassokosten

Hoeveel buitengerechtelijke incassokosten mag ik in rekening brengen bij een niet betalende klant? Vanaf wanneer mogen de buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht? [...]

Gebruikt DAS oneigenlijk argument om dekking te weigeren?

De DAS Rechtsbijstandverzekering stelt zich op het standpunt dat, omdat er in een administratieve bezwaarprocedure geen beslissing wordt genomen door een rechter, zij geen dekking hoeft te verlenen als de verzekerde een bezwaarprocedure wil laten voeren door een door hem aangewezen gemachtigde. Rechtdoor is echter van oordeel dat de DAS in een dergelijk geval wel dekking moet verlenen en dat het door haar gebruikte argument geen stand kan houden. [...]

DBA hoe zit het nu precies?

Tot 1 mei 2016 moesten ZZP'ers over een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) beschikken. Voor opdrachtgevers die werken met ZZP'ers kan het onduidelijk zijn of zij voor hen loonheffing… [...]