Aanzegtermijn vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 moeten werkgevers rekening houden met de aanzegtermijn. U moet als werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. Doet u dit niet dan moet er een vergoeding worden betaald aan de werknemer

Soort arbeidsovereenkomst

Aanzegtermijn?

Bepaalde tijd korter dan zes maanden

Bepaalde tijd zonder einddatum

Bepaalde tijd zes maanden of langer

Nee

Nee

Ja

 

De aanzegtermijn

De aanzegtermijn houdt in dat u de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet laten weten of u de arbeidsovereenkomst voortzet met de werknemer en zo ja onder welke voorwaarden. 

De aanzegtermijn geldt telkens opnieuw. Heeft u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus verlengd, dan geldt voor de nieuwe arbeidsovereenkomst wederom de aanzegtermijn. 

Gevolgen van niet (tijdig) aanzeggen

Wanneer u vergeet om de aanzegtermijn in acht te nemen moet u de werknemer een vergoeding betalen die gelijk is aan één maandloon. Heef u de aanzegging te laat gedaan? Dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. 

Gevolgen niet kenbaar maken van de voorwaarden

Als u de arbeidsovereenkomst met de werknemer wilt voortzetten moet u dit dus ook één maand van tevoren melden. Daarbij moet u dan ook de voorwaarden mededelen waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Doet u dat laatste niet dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maximaal 1 jaar) onder dezelfde voorwaarden. 

Overgangsrecht

Deze verplichting gaat direct op 1 januari 2015 in maar geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na 1 januari 2015 eindigen.

Heeft u vragen over de aanzegtermijn? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo.

U kunt uw vraag ook via Facebook aan ons stellen.