Buitengerechtelijke incassokosten

Hieronder leest u hoeveel buitengerechtelijke incassokosten u in rekening mag brengen bij uw niet betalende klanten en vanaf wanneer u deze kosten in rekening mag brengen. 

Zakelijke klanten

Voor zakelijke klanten geldt dat u bij hen buitengerechtelijke kosten in rekening mag brengen vanaf de dag na die waarop de factuur betaald moest worden. Geldt er een betaaltermijn van 14 dagen dan kunt u vanaf de 15e dag de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Dat doet u natuurlijk niet, maar het mag wel. Omdat u de relatie met de klant goed wilt houden is het verstandig om eerst een herinnering te versturen, een paar keer te bellen en als het u echt te gortig wordt een laatste aanmaning te versturen. In deze laatste aanmaning deelt u dan ook mee dat u, als er niet binnen vijf dagen wordt betaald, aanspraak maakt op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Dat hoeft, zoals gezegd niet, maar het is wel zo netjes om dit aan te kondigen. 

Heeft u in uw algemene voorwaarden een bepaling opgenomen over de buitengerechtelijke kosten? Dan kunt u de hoogte hiervan aanhouden (vaak is dat 15%). Heeft u niets in uw algemene voorwaarden staan dan kunt u aansluiten bij de buitengerechtelijke kosten die ook bij particulieren in rekening gebracht mogen worden (zie verderop in dit artikel). U mag hogere buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen (omdat dit bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden staat), echter het kan wel zo zijn dat deze door de rechter worden gematigd. Indien u de buitengerechtelijke incassokosten hanteert die ook bij particulieren in rekening gebracht mogen worden dan zal de rechter deze niet matigen.

Consumenten

Als u een particuliere klant heeft die niet betaalt dan mag u niet direct na het verstrijken van de vervaldatum de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor consumenten geldt dat u ze eerst een laatste aanmaning moet toesturen. In deze laatste aanmaning moet de klant nog een laatste termijn van 14 dagen worden gegund waarbinnen hij voor betaling kan zorg dragen. Deze termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag na dagtekening van de aanmaning. In die aanmaning moet u de klant er ook op wijzen dat wanneer hij niet betaalt u aanspraak zult maken op de buitengerechtelijke kosten. U moet daarbij de hoogte van die buitengerechtelijke kosten ook vermelden in de laatste aanmaning. 

Indien de consument die u aanmaant op het moment van aanmanen meer dan één vordering heeft openstaan (waarvan de vervaltermijn is verstreken) dan dient u deze vorderingen in één aanmaning op te nemen. U bent verplicht om voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar op te tellen. 

De hoogte van de buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke kosten die u bij cosumenten in rekening kunt brengen moeten aan de hand van onderstaande staffel worden berekend

Hoofdsom t/m

Buitengerechtelijke incassokosten

Maximum

€ 2.500,-

15% over de hoofdsom

€ 375,- met een minimum van € 40,-

€ 5.000,-

€ 375,- + 10% over (hoofdsom -/- € 2.500,-)

€ 625,-

€ 10.000,-

€ 625,- + 5% over (hoofdsom -/- € 5.000,-)

€ 875,-

€ 200.000,-

€ 875,- + 1% over (hoofdsom -/- € 10.000,-)

€ 2.775,-

€ 200.000,- en meer

€ 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom -/- € 200.000,-)

€ 6.775,-

 

 

Ter verduidelijking een voorbeeld

Stel u heeft een vordering op uw klant van € 7.500,-. De buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval € 750,- (5% over € 2.500 = € 125 + € 625 = € 750,-).

Heeft u vragen over de buitengerechtelijke incassokosten? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo.

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.