Controleer de proeftijd in uw arbeidsovereenkomsten

Vanaf 1 januari 2015 wijzigen er een aantal regels met betrekking tot de proeftijd. De belangrijkste wijziging is dat er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die een half jaar of korter duurt, geen proeftijd mag worden opgenomen.

Hieronder een schema met de maximaal toegestane proeftijd per 1 januari 2015

Soort arbeidsovereenkomst

Toegestane proeftijd

Afwijking bij cao mogelijk?

Bepaalde tijd maximaal half jaar

 Geen proeftijd toegestaan

 nee

Bepaalde tijd langer dan half jaar korter dan twee jaar

 Maximaal 1 maand

 ja

Bepaalde tijd zonder einddatum

 Maximaal 1 maand 

 ja

Bepaalde tijd twee jaar of langer

 Maximaal 2 maanden

 nee

Onbepaalde tijd

 Maximaal 2 maanden

 nee

 

Wat niet verandert is dat de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk moet zijn en dat een proeftijd altijd schriftelijk overeengekomen moet worden. 

Wordt er een langere proeftijd overeen gekomen dan volgens de wet mag? Dan is het proeftijdbeding nietig. Er geldt dan dus geen proeftijd. Daarom is het belangrijk om uw arbeidsovereenkomsten goed na te kijken en eventueel aan te passen. 

Opvolgende contracten

Wordt de arbeidsovereenkomst met een werknemer verlengd, of omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan mag er niet opnieuw een proeftijd overeen worden gekomen. Gebeurt dat wel dan is dit beding nietig

Een nieuwe proeftijd mag wel als de nieuwe arbeidsovereenkomst andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer vereist. Met een werknemer die bijvoorbeeld eerst als verkoopmedewerker in dienst was en een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden voor de functie van filiaalmanager mag wel opnieuw een proeftijd overeengekomen worden. 

Ook als u de werknemer in eerste instantie niet zelf in dienst heeft gehad maar de werknemer heeft wel werkzaamheden voor u verricht (bijvoorbeeld op uitzendbasis of via payrolling) mag u, wanneer u deze werknemer een arbeidsovereenkomst aanbiedt, geen proeftijd opnemen in deze arbeidsovereenkomst. 

Overgangsrecht

Deze nieuwe regels gelden voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015. Voor arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor 1 januari 2015 maar ingaan op of na 1 januari 2015 geldt het oude recht. 

Heeft u vragen over de proeftijd of de nieuwe wet werk en zekerheid of wilt u uw arbeidsovereenkomsten laten nakijken? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo.

U kunt uw vraag ook via Facebook aan ons stellen.