Advies in verjaringszaken

Omdat wij veel zaken behandelen op het gebied van grond en verjaring hebben wij een vaste prijs ontwikkeld voor het beoordelen van dit soort zaken. De meest gestelde vraag is immers of er inderdaad sprake is van verjaring. 

Voor een bedrag van € 375,00 inclusief BTW beoordelen wij uw zaak en schrijven wij voor u een brief die u zelf aan uw wederpartij kan toesturen. Wij kunnen deze werkzaamheden natuurlijk ook verrichten op basis van ons uurtarief. 

Uiteraard ontvangt u nadat wij de zaak hebben beoordeeld van ons een schriftelijk advies. In dat advies bespreken wij de casus, geven wij ons oordeel over uw zaak en adviseren wij u hoe u de zaak het best kunt aanpakken. Daarbij ontvangt u, wanneer u dat wenst, dus ook een brief die u aan uw wederpartij kunt toesturen. In die brief zetten wij namens u uiteen waarom er sprake is van verjaring en verzoeken wij uw wederpartij om mee te werken aan het laten opstellen van een akte van verjaring. 

Om uw zaak te kunnen beoordelen hebben wij de volgende stukken van u nodig:

  • eventuele correspondentie tussen u en uw wederpartij;
  • een omschrijving van de situatie (waarom denkt u dat er sprake is van verjaring);
  • alle bewijsmiddelen waarover u beschikt zoals foto's, video's en getuigen. U hoeft ons geen getuigenverklaringen toe te sturen maar wij willen wel graag weten wie er kunnen getuigen en wat deze getuigen kunnen verklaren. Meer informatie over het bewijs in verjaringszaken vindt u hier

Wij streven er naar om u binnen drie dagen na ontvangst van alle stukken het advies toe te sturen. Mocht dat onverhoopt niet lukken (en dat is zelden) dan nemen wij contact met u op.

U kunt er ook voor kiezen om ons alleen een brief te laten opmaken waarin u een beroep doet op verjaring. U ontvangt in dat geval dus geen schriftelijk advies van ons. Ook maken wij geen uitgebreide inhoudelijke juridische beoordeling. Wij beoordelen de kwestie alsdan enkel en alleen op basis van de door u aan ons geschetste situatie en de door ons ontvangen bewijsstukken. De brief die wij schrijven moet u zelf aan de wederparij toesturen. Voor die brief berekenen wij een vaste prijs van € 95,00 inclusief BTW

Om deze brief te kunnen opmaken hebben wij dezelfde informatie nodig als hiervoor omschreven (correspondentie met de wederpartij, omschrijving van de situatie en de bewijsstukken). 

Heeft u vragen? Bel ons dan op 074-3040111.