Geen garantie? Ook dan recht op reparatie of een nieuw product

Wanneer u een product heeft gekocht dat niet goed blijkt te zijn heeft u recht op herstel (reparatie) of vervanging (een nieuw product). Dit geldt ook indien er geen garantie is gegeven op het product. In de wet is namelijk geregeld dat het product dat u koopt moet beantwoorden aan de overeenkomst. Een product dat, veel eerder dan u mag verwachten, kapot gaat of gebreken vertoont, beantwoordt uiteraard niet aan de overeenkomst.

Wanneer is een product niet goed?

Als u een product koopt moet dit product deugdelijk zijn. Wanneer uw product sneller kapot gaat dan van een dergelijk product verwacht mag worden heeft u recht op herstel of vervanging. Dit geldt ook indien uw product, sneller dan u mag verwachten, gebreken vertoont.

Wat u van een product mag verwachten is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort product, de prijs die u voor het product heeft betaald, de winkel waar u het product heeft gekocht en de mededelingen die de verkoper heeft gedaan over het product.

Zo mag u van een nieuwe televisie verwachten dat deze zeker een aantal jaren probleemloos werkt. Van een paar goedkope schoenen mag u echter niet verwachten dat u hier een aantal jaren probleemloos op kunt lopen.

Moet ik bewijzen dat het product niet goed is?

Bij een consumentenkoop (daarvan is sprake als u als consument iets koopt bij een bedrijf) geldt dat, indien het product binnen zes maanden gebreken vertoont of kapot gaat, er vermoed wordt dat het product niet goed was toen u het kocht. Dit betekent dat de verkoper zal moeten bewijzen dat het product wel goed was (en dat is erg lastig). Slaagt de verkoper hier niet in dan heeft u recht op herstel of vervanging. Gaat het product na meer dan zes maanden kapot dan moet u bewijzen dat het product niet goed was.

Herstel of vervanging binnen een redelijke termijn

Herstel of vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor u gebeuren. Is bijvoorbeeld uw mobiele telefoon kapot en wordt deze hersteld, dan mag het niet zo zijn dat u meerdere weken zonder mobiele telefoon komt te zitten. De verkoper zal u dan een leentoestel moeten aanbieden of er voor moeten zorgen dat de reparatie op korte termijn plaatsvindt.

Wat als herstel of vervanging niet mogelijk is?

Als herstel of vervanging niet mogelijk is of de verkoper gaat, ondanks uw verzoek hiertoe, niet over tot vervanging of herstel, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Door de ontbinding moet u het product teruggeven aan de verkoper en moet de verkoper u uw geld teruggeven. Let wel dat ontbinding pas mogelijk is nadat de verkoper zijn verplichting tot herstel of vervanging niet binnen een redelijke termijn is nagekomen.

Heeft u vragen over non-conformiteit?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.