Heb ik wel recht op een WW-uitkering als ik akkoord ga met mijn ontslag?

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat werkgever en werknemer het eens zijn over de beëindiging van het dienstverband. Vaak gebeurt dit omdat de werkgever te maken heeft met bedrijfseconomische omstandigheden of omdat de arbeidsrelatie verstoord is. De beëindiging wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Meestal heeft u gewoon recht op een WW-uitkering als er een vaststellingsovereenkomst wordt getekend. U moet echter wel een aantal zaken goed controleren. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet goed is opgesteld kan het zijn dat u geen recht heeft op een WW-uitkering. Hieronder leest u waar u op moet letten als u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangt.

Wat moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

Er moet er in ieder geval in de vaststellingsovereenkomst staan:

  1. dat uw werkgever het initiatief heeft genomen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 
  2. dat u geen verwijt valt te maken;
  3. dat er geen sprake is van een dringende reden.

Als bovenstaande punten in de vaststellingsovereenkomst staan heeft u meestal gewoon recht op een WW-uitkering bij een ontslag met wederzijds goedvinden. 

Waar u ook rekening mee moet houden is de opzegtermijn. In de vaststellingsovereenkomst moet de opzegtermijn, die tussen u en uw werkgever geldt, in acht worden genomen. Dit omdat het UWV rekening houdt met deze opzegtermijn. Om een en ander te verduidelijken volgt hieronder een voorbeeld:

Tussen u en uw werkgever geldt een opzegtermijn van een maand. U en uw werkgever ondertekenen op 31 oktober 2018 de vaststellingsovereenkomst. In dat geval kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt per 1 december 2018. Indien de arbeidsovereenkomst eerder eindigt, bijvoorbeeld per 1 november 2018, ontvangt u mogelijk geen WW-uitkering over de maand november. Dit omdat het UWV rekening houdt met een fictieve opzegtermijn van een maand. U kunt dus pas vanaf 1 december 2018 aanspraak maken op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Indien u tijdens uw ziekte instemt met een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst kan het UWV dit zien als een benadelingshandeling en kan een uitkering worden geweigerd. Neem altijd contact op met een jurist of advocaat wanneer uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt terwijl u ziek bent.

Controle vaststellingsovereenkomst

Wilt u zeker weten dat uw vaststellingsovereenkomst goed is opgesteld? Laat deze dan controleren. Wij doen dit voor
€ 0,00 of voor € 450,00. Lees hier meer over op onze website www.rechtuit.nl.

Uiteraard is een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor altijd gratis

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Borne en heeft een bezoekadres in Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem. Wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de e-mail verlopen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 074-3040111