Is eigendomsverkrijging van grond door verjaring onrechtmatig?

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2017:309) waarin is bepaald dat het in bezit nemen en houden van grond onrechtmatig kan zijn. Gevolg daarvan is dat degene die zijn of haar grond door verjaring heeft verloren (veelal gemeentes) een vordering kunnen instellen tegen de nieuwe eigenaar van de grond. Die vordering kan zijn terug levering van de grond of vergoeding van schade.

Nadat dit arrest is gewezen doen gemeentes standaard een beroep op het arrest. In bijna alle zaken waarin een beroep wordt gedaan op verjaring wordt er verwezen naar dit arrest en wordt het standpunt ingenomen dat verjaring van grond onrechtmatig is. Soms wordt er zelfs gesteld dat verjaring diefstal is.

Maar is er ook altijd sprake van een onrechtmatige daad als de eigendom van grond is overgegaan door verjaring? Dat is absoluut niet het geval.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest overwogen dat iemand die een zaak in bezit neemt en houdt terwijl hij weet dat een ander daarvan eigenaar is onrechtmatig handelt tegenover die eigenaar.

In de meeste zaken die wij behandelen op het gebied van verjaring hebben onze cliënten de grond helemaal niet in bezit genomen. Bijna altijd maakte de grond al onderdeel uit van de tuin bij aankoop van de woning. Meestal was ook niet eens bekend dat een deel van de grond gemeentegrond is (geweest). In die gevallen kan er natuurlijk geen sprake zijn van onrechtmatig handelen. Men wist immers niet eens dat de grond die zij in bezit hadden grond van een ander was. Desondanks wordt er ook in dat soort zaken steevast een beroep gedaan op het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad.

Schrik dus vooral niet als er een beroep wordt gedaan op het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 en u beschuldigd wordt van onrechtmatig handelen. Van onrechtmatig handelen is in de meeste gevallen namelijk helemaal geen sprake.

Doet uw wederpartij ook een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 en wilt u weten of er in uw geval sprake is van onrechtmatig handelen? Neem dan contact met ons op (Advocatenkantoor Rechtdoor).

Meer informatie over grond en verjaring vindt u in dit artikel

Wij zijn gevestigd in Borne en zijn goed bereikbaar vanuit AlmeloHengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis