Ontbinding koopovereenkomst woning niet goed gedocumenteerd

In de meeste koopovereenkomsten met betrekking tot een woning is een financieringsvoorbehoud opgenomen. Wanneer de koper de financiering dan voor een bepaalde datum niet rond kan krijgen kan hij de koopovereenkomst ontbinden. In de koopovereenkomst is meestal ook opgenomen dat de ontbinding in zo’n geval goed gedocumenteerd dient te geschieden. Wat onder goed gedocumenteerd wordt verstaan is meestal ook in de koopovereenkomst omschreven. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat er minimaal één afwijzing van een bank moet worden overgelegd of een bewijsstuk waaruit volgt dat de koper een offerte heeft aangevraagd die niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Wat wij in de praktijk vaak zien gebeuren is dat er door de koper een beroep wordt gedaan op het financieringsvoorbehoud maar dat er geen bewijsstukken worden meegestuurd. De koper volstaat dan met de mededeling dat hij de financiering niet heeft rond gekregen en op grond daarvan de koopovereenkomst ontbindt. Wanneer in de koopovereenkomst is opgenomen dat de ontbinding goed gedocumenteerd moet geschieden dan kan de koper niet volstaan met die mededeling. U hoeft als verkoper dan geen genoegen te nemen met die ontbinding.

Wanneer u niet instemt met die ontbinding dan moet de koper de verplichtingen uit de koopovereenkomst gewoon nakomen. Dat betekent dat de koper op de overeengekomen datum een bankgarantie moet stellen of een waarborgsom moet storten. In bijna alle gevallen gebeurt dat vervolgens niet omdat de koper de financiering niet heeft rond gekregen. U moet dan wanneer op de overeengekomen datum de koper niet aan zijn verplichting heeft voldaan een ingebrekestelling versturen waarin u de koper een termijn geeft om alsnog na te komen. Dat staat als het goed is ook in de koopovereenkomst. Wanneer de koper wederom niet aan zijn verplichting voldoet kunt u de koopovereenkomst ontbinden en aanspraak maken op de overeengekomen boete (meestal 10%).

Wij zien in dit soort zaken dat de koper zich meestal op het standpunt stelt dat er binnen de termijn een beroep is gedaan op het financieringsvoorbehoud en dat de koopovereenkomst dus is ontbonden. Veel kopers voeren dan ook aan dat het de schuld van de bank of de tussenpersoon is dat er geen bewijsstukken zijn overgelegd en dat het niet eerlijk is dat de koper een boete moet betalen. Dat verweer gaat echter niet op. Partijen hebben immers afgesproken dat er alleen ontbonden kan worden als die ontbinding goed gedocumenteerd geschiedt. Is dat niet het geval dan treft de ontbinding van de koper geen doel. Dat misschien een ander schuldig is aan het feit dat de ontbinding niet goed gedocumenteerd is geschied kan wellicht zo zijn maar de koper is zelf verantwoordelijk. De koper heeft met u de koopovereenkomst gesloten.

In deze gevallen (waarin de koper ontbindt zonder dat hij doet goed gedocumenteerd doet) kunt u als verkoper, nadat u de ingebrekestelling heeft verstuurd en de koopovereenkomst heeft ontbonden, aanspraak maken op de boete. Meer informatie over die boete en eventuele matiging van die boete door de rechter leest u in ons artikel ‘boetes koopovereenkomst woning’.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u uw wederpartij dwingen tot nakoming of wilt u aanspraak maken op de boete? neem dan vrijblijvend contact ons (Advocatenkantoor Rechtdoor) op.

Wij zijn gevestigd in Borne en goed bereikbaar vanuit Almelo, Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem, wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.

U kunt uw vraag ook via Facebook aan ons stellen. Doe dit wel met een privébericht.