Ontslag aanvechten, hoe moet dat?

Als u het niet eens bent met uw ontslag dan is het natuurlijk belangrijk om het ontslag aan te vechten. Hoe u dat moet doen is afhankelijk van de wijze waarop u bent of wordt ontslagen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden hoeft u niet aan te vechten. U kunt gewoon mededelen dat u niet akkoord gaat met het ontslag. Als uw werkgever u dan toch wil ontslaan zal hij een verzoek moeten indienen bij het UWV of de kantonrechter. In dit artikel leest u of het verstandig is om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden en wat er gebeurt als u niet akkoord gaat.

Ontslag via de kantonrechter

Als uw werkgever u wil ontslaan via de kantonrechter dan kunt u het ontslag aanvechten. Dat doet u door een verweerschrift in te dienen of op de zitting uw verweren naar voren te brengen. Uiteraard is het verstandig om uw ontslag aan te vechten met de hulp van een advocaat of jurist. Als uw werkgever u wil ontslaan via de kantonrechter dan ontvangt u van de rechtbank een brief met daarin de termijn waarbinnen u het verweerschrift kunt indienen waarmee u uw ontslag aanvecht.

Ontslag via het UWV

Als uw werkgever u wil ontslaan via het UWV dan kunt u het ontslag ook aanvechten. U kunt dan uw verweren schriftelijk indienen. Bij het UWV is er meestal geen zitting. Ook in dit geval is het verstandig om uw ontslag aan te vechten met de hulp van een advocaat of jurist. U ontvangt van het UWV een brief over het ontslag dat door uw werkgever is aangevraagd. In die brief staat ook de termijn waarbinnen u het verweerschrift kunt indienen waarmee u uw ontslag aanvecht.

Ontslag op staande voet

Als u uw ontslag op staande voet wilt aanvechten moet u zelf een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In dat verzoekschrift vraagt u de kantonrechter om het ontslag te vernietigen. Er vindt in dit geval altijd een zitting plaats bij de kantonrechter. Het verzoekschrift waarmee u het ontslag op staande voet aanvecht moet binnen twee maanden na het ontslag zijn ingediend. Hou deze termijn goed in de gaten!

 

Wilt u uw ontslag aanvechten? Wij helpen u graag.  Wij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Borne en heeft een bezoekadres in Almelo.

Het eerste gesprek is altijd gratis. Komt u in aanmerking voor een toevoeging (advocaat van onvermogen)? Ook dan helpen wij u graag. In dit artikel leest u wanneer u recht heeft op een advocaat van onvermogen. 

Woont u niet in de buurt? Geen probleem. Wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch en via de mail verlopen.