Ontslagen door de Makro?

Bent of wordt u ontslagen door de Makro? Wij kunnen uw beëindigingsovereenkomst beoordelen.

De Makro zal de komende jaren meerdere mensen ontslaan. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die boventallig zijn verklaard geldt het sociaal plan. 

Wanneer u akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst is het van belang dat goed wordt gecontroleerd of de vaststellingsovereenkomst is opgesteld conform het sociaal plan. Ook moet altijd goed bekeken worden of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast en of er aan de andere voorwaarden voor ontslag is voldaan. Uiteraard beoordelen wij ook altijd of de vaststellingsovereenkomst zo is opgesteld dat u recht heeft op een WW-uitkering

De Makro stelt een vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand ter beschikking van € 500,00 exclusief BTW. Wij kunnen voor dit bedrag uw vaststellingsovereenkomst controleren. U betaalt dan zelf dus geen aanvullende kosten. Meer informatie hierover vindt u ook op onze website www.rechtuit.nl. U ontvangt van ons een uitgebreid schriftelijk advies. 

Wilt u dat wij uw vaststellingsovereenkomst controleren? Neem dan direct contact met ons op. U kunt ons bereiken op nr. 074-3040111.

Advocatenkantoor Rechtdoor is gevestigd in Borne en heeft een bezoekadres in Almelo. Woont u niet in de buurt? Dat is geen probleem! Wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch en via de mail verlopen.