Second Opinion Advocaat Rechtsbijstand

Verzekerden krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar wel eens te horen dat een zaak geen redelijke kans van slagen heeft. Er wordt dan geen dekking verleend. Dit terwijl de verzekerde van mening is dat hij toch echt een sterke zaak heeft. Ook kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop uw zaak behandeld wordt. U kunt in dat geval een second opinion laten uitvoeren op de kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Dit is vastgelegd in de geschillenregeling.

U kunt een beroep doen op deze regeling wanneer:

a. de rechtsbijstandverzekeraar zegt dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft;

b. u het niet eens bent met de manier waarop uw zaak behandeld wordt;

Met een beroep op de geschillenregeling kunt u het volgende bereiken:

a. de zaak wordt voorgelegd aan een deskundige (advocaat) die de zaak beoordeelt. Er vindt dus eigenlijk een second opnion plaats. Is deze second opinion advocaat van mening dat de zaak wel een redelijke kans van slagen heeft, dan moet de rechtsbijstandverzekeraar alsnog dekking verlenen. Is de second opinion advocaat het eens met de rechtsbijstandverzekeraar, dan wordt er geen dekking verleend. U kunt de procedure dan wel op eigen kosten voeren. Wordt u in deze procedure toch in het gelijk gesteld, dan moet de rechtsbijstandverzekeraar achteraf de kosten vergoeden.

b. ook in dit geval wordt de zaak voorgelegd aan een advocaat en vindt er een secon opinion plaats. Als deze second opinion advocaat van mening is dat de zaak op een andere manier behandeld moet worden dan moet de rechtsbijstandverzekeraar de zaak conform het advies van de advocaat voortzetten. 

De kosten van de advocaat die de second opinion uitvoert worden betaald door de rechtsbijstandverzekeraar.

Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van second opinions. Wij onderzoeken de zaak grondig en schrijven een second opinion waarin wij uitvoerig maar vooral ook in begrijpelijke taal uiteenzetten waarom wij het wel of niet met u of de rechtsbijstandverzekeraar eens zijn. Omdat een second opinion ziet op de juridische beoordeling van een zaak is het vaak een juridisch inhoudelijk verhaal dat uiteengezet moet worden. Daar ontkomen ook wij niet aan. Wij proberen echter wel om dat juridisch inhoudelijke verhaal op een begrijpelijk manier op papier te zetten zodat het ook voor alle partijen duidelijk is waarom een zaak wel of geen redelijke kans van slagen heeft. 

Wilt u dat wij een second opinion voor u uitvoeren?

Neem dan contact met ons op (Advocatenkantoor Rechtdoor). Wij zijn gevestigd in Borne en zijn goed bereikbaar vanuit AlmeloHengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.