Second Opinion Rechtsbijstandverzekering

Second Opinion Rechtsbijstandverzekering

vraag juridisch advies

x

Meer informatie?
Maak meteen een afspraak met ons:

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?

of

Second Opinion Rechtsbijstandverzekering

Verzekerden krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar wel eens te horen dat een zaak geen redelijke kans van slagen heeft. Er wordt dan geen dekking verleend. Dit terwijl de verzekerde van mening is dat hij toch echt een sterke zaak heeft. Ook zijn verzekeraar en verzekerde het soms niet eens over de behandeling van de zaak. U kunt in dat geval een second opinion laten uitvoeren op de kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Dit is vastgelegd in de geschillenregeling.

U kunt een beroep doen op deze regeling wanneer:

a. de rechtsbijstandverzekeraar zegt dat de zaak geen redelijke kans van slagen heeft;

b. u het niet eens bent met de manier waarop uw zaak behandeld wordt;

Met een beroep op de geschillenregeling kunt u het volgende bereiken:

a. de zaak wordt voorgelegd aan een deskundige (advocaat) die de zaak beoordeelt. Er vindt dus eigenlijk een second opnion plaats. Is deze advocaat van mening dat de zaak wel een redelijke kans van slagen heeft, dan moet de rechtsbijstandverzekeraar alsnog dekking verlenen. Is de advocaat het eens met de rechtsbijstandverzekeraar, dan wordt er geen dekking verleend. U kunt de procedure dan wel op eigen kosten voeren. Wordt u in deze procedure toch in het gelijk gesteld, dan moet de rechtsbijstandverzekeraar achteraf de kosten vergoeden.

b. ook in dit geval wordt de zaak voorgelegd aan een advocaat en vindt er een secon opinion plaats. Als deze advocaat van mening is dat de zaak op een andere manier behandeld moet worden dan moet de rechtsbijstandverzekeraar de zaak conform het advies van de advocaat voortzetten. 

De kosten van de second opinion worden betaald door de rechtsbijstandverzekeraar.

Wilt u dat wij een second opinion voor u uitvoeren?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

Wat vond u van dit artikel? 1 0