Verborgen gebreken tweedehands auto

Wanneer u een auto koopt zonder garantie dan betekent dit niet dat u helemaal gaan rechten heeft als blijkt dat de auto kort na de aankoop gebreken vertoont. Er geldt namelijk een “wettelijke garantie”, de zogeheten non-conformiteit. Wat die “wettelijke garantie” inhoudt en wat u kunt verwachten van de autoverkoper als uw auto kort na de aankoop gebreken vertoont leggen wij in dit artikel uit.

 

Wettelijke garantie (Non-conformiteit)

Wanneer u een product koopt, zoals een auto, dan moet dat product beantwoorden aan de overeenkomst. U moet dat geleverd krijgen wat u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wat u op grond van de overeenkomst mag verwachten is bij een tweedehands auto afhankelijk van de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, het bouwjaar van de auto en de prijs die u voor de auto heeft betaald.

Van een auto van 20 jaar oud met een kilometerstand van meer dan 250.000 mag u natuurlijk minder verwachten dan van een auto van 5 jaar oud met een kilometerstand van minder dan 100.000. Voor alle auto’s (ongeacht bouw jaar en kilometerstand) geldt wel dat de auto geen gevaar voor de verkeersveiligheid mag opleveren als gevolg van een gebrek dat niet op eenvoudige wijze ontdekt en hersteld kan worden. Dat heeft de Hoge Raad in 1994 al bepaald en die uitspraak geldt nog steeds. Hier zijn wel weer uitzonderingen op bijvoorbeeld wanneer de koper het risico van het gebrek heeft aanvaard.

Om een beroep te kunnen doen op non-conformiteit moet vaststaan dat de auto het (verborgen) gebrek al had toen u de auto kocht. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk aan te tonen. In de wet is dan ook een bewijsvermoeden opgenomen wanneer het gaat om een consumentenkoop. Er is sprake van een consumentenkoop als u als particulier een auto heeft gekocht bij een bedrijf. In dat geval geldt er een bewijsvermoeden dat inhoudt dat vermoed wordt dat de auto bij aflevering niet goed was (non-conform) als de auto de gebreken binnen zes maanden vertoont. Het bedrijf dat u de auto heeft verkocht moet dan bewijzen dat de auto die gebreken nog niet had toen de auto aan u werd verkocht.

 

(Verborgen) gebreken

Er is niet altijd sprake van een (verborgen) gebrek als de auto na aankoop bepaalde gebreken vertoont. Of er sprake is van een (verborgen) gebrek is onder andere afhankelijk van de mededelingen die de verkoper heeft gedaan over de auto, het bouwjaar van de auto en de kilometerstand. Auto’s hebben nu eenmaal onderhoud nodig en het kan zijn dat u een tweedehands auto heeft gekocht waarvan enige tijd na de aankoop een slijtageonderdeel vervangen moet worden. Ook wanneer dit binnen de termijn van zes maanden het geval is hoeft er niet altijd sprake te zijn van non-conformiteit.

Zo speelde er een zaak bij de kantonrechter in Almere waarin een consument een auto had gekocht van 18 jaar oud voor een bedrag van € 1.250,00. Volgens de consument ontdekte zij kort na de aankoop van de auto verschillende (verborgen) gebreken. Die gebreken waren startproblemen vanwege een niet goed functionerende koppelingsplaat en niet goed functionerende remmen. Volgens de verkoper betrof het hier gebreken die eenvoudig hersteld konden worden en ging het om slijtage van onderdelen die zich voordoet bij auto’s van een bepaalde leeftijd. Volgens de kantonrechter mocht de consument niet verwachten dat een auto van 18 jaar oud die zij had gekocht voor zo’n laag bedrag onderhoudsvrij zou zijn. De kantonrechter oordeelde dan ook dat er geen sprake was van non-conformiteit.

Ook in een zaak die speelde bij  de kantonrechter in de rechtbank Haarlem oordeelde de kantonrechter dat een auto van 12 jaar oud die was gekocht voor een bedrag ad € 1.250,00 conform was ondanks dat er zich binnen zes maanden gebreken aan die auto openbaarden. Volgens de kantonrechter mochten de verwachtingen van de consument niet te hoog gespannen zijn en moest hij er rekening mee houden dat er zich gebreken konden voordoen. Wel moest de verkoper de kosten vergoeden die de koper had moeten maken voor het laten herstellen van de uitlaat. De uitlaat was namelijk op de dag van de aankoop afgebroken en volgens de kantonrechter mocht de koper wel verwachten dat hij zonder afgebroken uitlaat thuis zou komen.

Dat wat de consument mag verwachten op grond van de overeenkomst is dus eigenlijk waar het om draait in dit soort zaken. Wat de consument mocht verwachten is weer afhankelijk van onder andere het bouwjaar en de prijs maar zoals aangegeven ook van de mededelingen die de verkoper heeft gedaan.

In sommige gevallen speelt ook juist dat wat de verkoper niet heeft meegedeeld een grote rol. In een zaak die speelde bij de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam bleek een consument een auto te hebben gekocht met een schadeverleden. De verkopende partij had zich best goed ingedekt tegen (verborgen) gebreken. Zo had hij in de koopovereenkomst opgenomen dat de historie van de auto niet bekend was, dat de auto technische slijtage kon bevatten, dat de auto een beurt nodig had, dat de auto mogelijk niet goed bleef functioneren en dat de koper bereid moest zijn om binnen zes maanden te investeren in de auto vanwege een reparatie. Volgens de kantonrechter moesten die mededelingen voor de koper een reden moeten zijn om onderzoek te verrichten en verder door te vragen. De koper had volgens de rechter niet aan zijn onderzoeksplicht voldaan. De kantonrechter was echter ook van mening dat de verkoper niet aan zijn mededelingsplicht had voldaan. De verkoper wist namelijk dat de auto een schadeverleden had en heeft dat niet gemeld. De koper werd in die zaak dan ook in het gelijk gesteld. De koper hoefde op grond van de overeenkomst niet te verwachten dat hij een auto kocht die schade had gehad.

In gevallen waarin er sprake is van een kilometerstand die niet klopt is er bijna altijd sprake van non-conformiteit.

 

Herstel van de gebreken en ontbinding van de koopovereenkomst

Wanneer u een auto heeft gekocht die non-conform is kunt u de koop niet direct ontbinden. U moet de verkoper altijd eerst in de gelegenheid stellen om de gebreken aan de auto te herstellen. De verkoper moet daarvoor een redelijke termijn krijgen. Gaat de verkoper binnen die termijn niet over tot herstel dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden of de gebreken aan de auto door een derde laten herstellen en de kosten op de verkoper verhalen. Als u de koopovereenkomst ontbindt dan moet de auto terug en krijgt u het aankoopbedrag terug. In sommige gevallen willen kopers echter wel de auto houden maar de kosten van herstel vergoed hebben. In dat geval kunt u de kosten dus verhalen op de verkoper (mits u uiteraard de verkoper eerst in de gelegenheid heeft gesteld om de gebreken zelf te herstellen). Laat de gebreken dus niet door een derde herstellen voordat u de verkoper schriftelijk de gelegenheid heeft geboden om tot herstel over te gaan.

 

Kort samengevat

Heeft u een auto gekocht die een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert? Dan is er bijna altijd sprake van non-conformiteit. Het maakt dan niets uit dat u geen garantie op de auto heeft gekregen of geen garantie heeft bijgekocht, u kunt dan een beroep doen op de wettelijke garantie. In alle andere gevallen is het vooral afhankelijk van de gebreken aan de auto, van de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, van het bouwjaar van de auto en van de prijs die u heeft betaald of u een beroep kunt doen op de wettelijke garantie.

Heeft u een auto gekocht met verborgen gebreken en wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Dan kunt u  telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 074-3040111. U mag ons ook mailen: info@rechtdoor.nl. Wij geven telefonisch geen advies. Wij beoordelen alleen of wij iets voor u kunnen betekenen. Indien u gratis advies wilt bent u van harte welkom op ons maandelijks inloopspreekuur. Informatie over dat spreekuur vindt u hier. Tijdens dat spreekuur kunt u uw casus aan ons voorleggen en geven wij u gratis advies. 

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Borne en goed bereikbaar vanuit Hengelo, Almelo en Enschede