Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Wat u moet doen als u een dagvaarding heeft ontvangen is afhankelijk van de situatie. Wat u in ieder geval nooit moet doen is de dagvaarding negeren. Onderneem altijd actie als u een dagvaarding heeft ontvangen.

De vordering wordt niet betwist

Als u de vordering niet betwist (de vordering klopt) dan kunt u het best contact opnemen met de eisende partij, de advocaat of gemachtigde van de eisende partij of de deurwaarder die de dagvaarding aan u heeft gegeven. Wellicht kunt u nog een (betalings)regeling treffen en zo voorkomen dat er daadwerkelijk een rechtszaak wordt gevoerd. Wanneer u het laat aankomen op een rechtszaak zullen de kosten die u moet betalen alleen maar oplopen. Door een regeling te treffen met de eisende partij kunt u dit mogelijk nog voorkomen.  

U bent het niet eens met de vordering en u bent gedagvaard voor de kantonrechter 

Als u bent gedagvaard voor de kantonrechter heeft u geen advocaat nodig om verweer te voeren. Uiteraard is dat wel verstandig maar het is niet verplicht. In de dagvaarding leest u op welke datum de zaak voor het eerst dient. Wanneer u zelf verweer wilt voeren kunt u drie dingen doen:

  1. U meldt zich op de in de dagvaarding genoemde datum en op het genoemde tijdstip bij de rechtbank. U kunt dan mondeling uw verweer kenbaar maken. De griffier maakt dan een zogeheten conclusie van antwoord waarin uw verweer is opgenomen.
  2. U dient vóór de datum die in de dagvaarding staat vermeld schriftelijk uw verweer in. Dit schriftelijke verweer wordt de conclusie van antwoord genoemd. In die conclusie van antwoord zet u duidelijk uw verweren uiteen. Als u het niet eens bent met dat wat in de dagvaarding staat dan vermeldt u dat in de conclusie van antwoord en legt u ook uit waarom u het er niet mee eens bent. Daar waar mogelijk stuurt u bewijsstukken mee met uw conclusie van antwoord. 
  3. U vraagt vóór de datum die in de dagvaarding staat vermeld uitstel (maximaal vier weken) om een schriftelijke reactie in te dienen. Dit eerste uitstel wordt altijd verleend. Uiteraard is het belangrijk dat u de datum waarop het verweer ingediend moet zijn goed in de gaten houdt. 

U bent het niet eens met de vordering en u bent gedagvaard voor de rechtbank

In dit geval heeft u maar één optie: zo snel mogelijk een advocaat inschakelen. Voor procedures bij de rechtbank geldt verplichte procesvertegenwoordiging. Alleen een advocaat kan verweer voor u voeren. U mag dit niet zelf doen. Schakelt u geen advocaat in dan zullen de vorderingen die de eisende partij heeft ingesteld worden toegewezen tenzij de rechtbank oordeelt dat de vorderingen ongegrond of onrechtmatig zijn maar daarvan is niet snel sprake. 

Hoe kan ik zien of ik ben gedagvaard voor de kantonrechter of de rechtbank?

In de dagvaarding staat (meestal op de eerste of de tweede pagina) op welke datum en op welk tijdstip u moet verschijnen. Hier vindt u ook of u bij de rechtbank of bij de kantonrechter moet verschijnen. 

Tot slot

Vorenstaande heeft betrekking op civiele dagvaardingszaken en dus niet op strafzaken.

Heeft u een dagvaarding ontvangen en weet u niet wat u moet doen? Neem dan contact met ons op.

Wij hebben een zeer scherp uurtarief. Klik voor onze tarieven hier. Ook als u recht heeft op een advocaat van onvermogen (toevoeging) kunt u bij ons terecht. U betaalt dan eenmalig een eigen bijdrage (vanaf € 143,-) en de rest van de advocaatkosten worden door de overheid betaald.  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een advocaat van onvermogen? Klik dan hier

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.