mr. Lotte van de Wetering (Advocaat)  twitter


​Lotte (1982) heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en Commerciële Economie aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

Tijdens en na haar studie heeft Lotte bij een advocatenkantoor in Enschede gewerkt. Hoewel ze daar met veel plezier heeft gewerkt, voelde ze zich niet thuis in de traditionele advocatuur. Ook zijn de tarieven in de advocatuur hoog, waardoor veel mensen de kosten van rechtsbijstand niet of nauwelijks kunnen betalen. Dat strookt niet met de gedachte dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. Door met Rechtdoor voor een lager tarief dan het gemiddelde uurtarief te werken hoopt ze ook die mensen en bedrijven te kunnen helpen die de hoge uurtarieven van advocaten niet kunnen of willen betalen.

Lotte houdt zich voornamelijk bezig met het burenrecht, overeenkomsten met betrekking tot woningen en auto's, het arbeidsrecht en zaken die betrekking hebben op grond en verjaring (waaronder snippergroen zaken).