Advocaat Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Iedereen die werkt heeft met het arbeidsrecht te maken. Bij arbeidsrecht denken veel mensen aan ontslag. Natuurlijk gaan veel arbeidsrechtzaken over ontslag, maar het arbeidsrecht omvat veel meer.Alle vragen van werkgevers en werknemers over hun rechten en plichten vallen onder het arbeidsrecht. Vragen die wij in de arbeidsrechtpraktijk tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

  • mag het loon van een werknemer verlaagd worden?
  • moet een werkgever instemmen met het verzoek van een werknemer om minder of meer uren te gaan werken?
  • wat moet ik doen als mijn loon niet betaald wordt?
  • kan ik onder mijn concurrentiebeding uitkomen?
  • een ex-werknemer overtreedt zijn relatiebeding wat kan ik hier als werkgever tegen doen?
  • hoeveel loon krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?

Procedures 

Procedures die onder het arbeidsrecht vallen worden altijd gevoerd bij de kantonrechter. Dat betekent dat werkgever en werknemer zich niet hoeven te laten bijstaan door een advocaat. Werknemer en werkgever mogen deze procedures zelf voeren of mogen zich laten bijstaan door een gemachtigde, bijvoorbeeld een arbeidsrechtjurist of advocaat arbeidsrecht van Rechtdoor. In hoger beroep moeten werknemer en werkgever zich wel laten bijstaan door een advocaat.

Advocaat arbeidsrecht of arbeidsrechtjurist nodig?

Bel (074-3040111) of mail met Advocatenkantoor Rechtdoor! Wij zijn gevestigd in Borne en zijn goed bereikbaar vanuit Almelo, Hengelo en Enschede. U kunt uw vraag ook aan onze arbeidsrechtadvocaat of jurist stellen via onze Facebookpagina.

Advocaat arbeidsrecht Rechtdoor