Incasso

Als u een vordering heeft op een ander, omdat bijvoorbeeld uw factuur niet wordt betaald of omdat een lening niet wordt terugbetaald, kunnen wij voor u een incassotraject starten en uw incasso's beheren. Wij zullen trachten de vordering voor u te incasseren. In eerste instantie zullen wij proberen om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren. Dit doen wij door sommatiebrieven te versturen en uw debiteur te bellen. Als uw debiteur in het buitengerechtelijke traject niet betaalt kunnen wij voor u een procedure starten.

Facebookpagina. Uiteraard kunt u ook contact opnemen per e-mail of via ons het contactformulier op onze website. Bellen mag natuurlijk ook (074-3040111).