Ontslag met wederzijds goedvinden? Laat een advocaat uw vaststellingsovereenkomst controleren

Wil uw werkgever u met wederzijds goedvinden ontslaan? Lees dan in dit artikel waar u op moet letten.

Veel werknemers worden ontslagen met wederzijds goedvinden. Zij ontvangen dan een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werkgever en werknemer het met elkaar eens dat er een einde moet komen aan de arbeidsovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het financieel niet goed gaat met het bedrijf of omdat er sprake is van een arbeidsconflict. 

Als de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) goed is opgesteld heeft de werknemer gewoon recht op een WW-uitkering. Meer informatie daarover leest u in dit artikel

In de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld. Hieronder zetten wij een aantal punten op een rij die vaak aan de orde komen in een vaststellingsovereenkomst en waarvan het verstandig is om hierover na te denken. 

  1. staat er in de vaststellingsovereenkomst dat deze op initiatief van de werkgever wordt beëindigd?
  2. staat er in de vaststellingsovereenkomst dat u geen verwijt kan worden gemaakt?
  3. wordt er rekening gehouden met de opzegtermijn?
  4. moet u nog doorwerken na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst?
  5. worden de vakantiedagen die niet zijn opgenomen uitbetaald?
  6. wordt er een ontslagvergoeding betaald en hoe is die berekend?
  7. wordt er een vergoeding betaald voor de kosten van rechtsbijstand?
  8. geldt er een concurrentiebeding en relatiebeding en komt dat te vervallen na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst?
  9. wordt er een (positief geredigeerd) getuigschrift verstrekt?
  10. heeft u nog vorderingen op uw werkgever (dit in verband met de finale kwijting die wordt getekend)?

Dit zijn enkele punten waar u over na moet denken als u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen van uw werkgever. Teken in ieder geval nooit direct de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) zonder daar eerst goed over na te denken. Zolang u niet tekent blijft u gewoon in dienst

Wilt u de vaststellingsovereenkomst laten controleren door een advocaat of jurist van ons kantoor? Dit kost u niets of
€ 175,00
. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rechtuit.nl Op deze website vindt u ook een aantal veel gestelde vragen met antwoorden over ontslag met wederzijds goedvinden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Een eerste telefonisch consult is altijd gratis. Advocatenkantoor Rechtdoor is gevestigd in Borne en is goed bereikbaar vanuit Almelo, Hengelo en Enschede