Beoordelen vaststellingsovereenkomst

De advocaat of jurist van Advocatenkantoor Rechtdoor beoordeelt de door uw werkgever aan u voorgelegde vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). Ook adviseren wij u over de inhoud van deze overeenkomst. Zo adviseren wij u onder andere over de hoogte van de aangeboden ontslagvergoeding en uw (eventuele) recht op een WW-uitkering na de beëindiging van de arbeidsrelatie. Dit advies ontvangt u per e-mail of indien gewenst per brief.

In veel gevallen is de werkgever bereid om een vergoeding aan de werknemer te betalen voor de kosten van juridisch advies. Ons tarief is in dat geval gelijk aan de kosten die uw werkgever maximaal wil vergoeden. Het kost u in dat geval niets. Betaalt uw werkgever u geen vergoeding? Dan brengen wij bij u een aangepast tarief van € 450,00 inclusief BTW in rekening. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.rechtuit.nl.

Op dit product zijn zowel de algemene voorwaarden van Rechtdoor als de productvoorwaarden “Beoordelen vaststellingsovereenkomst” van toepassing.

€ 450

Hierop zijn de Algemene voorwaarden en Productvoorwaarden van toepassing.