Bent u rechtsbijstand verzekerd? Dan kan onze rekening naar uw verzekering!

De hoogste gerechtelijke instantie in Nederland (de Hoge Raad) kreeg de vraag voorgelegd of een rechtsbijstand verzekerd persoon op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar, zelf een advocaat of jurist mag aanwijzen die de belangen van de verzekerde behartigt in een procedure.

In deze zaak wilde een bij de DAS verzekerde werknemer, die een procedure wilde voeren tegen zijn werkgever, zelf een advocaat of jurist aanwijzen die voor hem als gemachtigde zou optreden in de procedure tegen zijn werkgever. De verzekerde was van mening dat zijn verzekeraar, de DAS, de kosten voor deze door hem aangewezen gemachtigde zou moeten dragen. De DAS was het met de verzekerde niet eens en gaf geen toestemming voor het inschakelen van een door de verzekerde aangewezen gemachtigde. De DAS had immers in de polisvoorwaarden opgenomen dat een jurist van de DAS in beginsel als gemachtigde zal optreden, behalve als de DAS zelf van mening is dat een andere advocaat of jurist ingeschakeld zou moeten worden.

De verzekerde werknemer was het niet met de DAS eens en stapte naar de rechter. Hij deed daarbij een beroep op Europese wetgeving, te weten artikel 4 van de Richtlijn 87/344/EEG. In dit artikel staat – eenvoudig weergegeven – dat een verzekerde in een procedure altijd zelf een advocaat of jurist mag aanwijzen die voor hem de belangen behartigt. Uiteindelijk was het aan de Hoge Raad om te oordelen wie gelijk had; de verzekerde of de verzekeraar.

De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) gevraagd hoe artikel 4 van de Richtlijn uitgelegd moet worden. Het HvJ antwoordde dat, als er sprake is van een procedure, een verzekerde altijd zelf een bevoegd persoon (een advocaat of jurist) mag aanwijzen die zijn belangen moet behartigen. De rechtsbijstandverzekeraar mag dit recht van de rechtsbijstand verzekerd persoon niet in de polisvoorwaarden uitsluiten. In dit geval waren de polisvoorwaarden van de DAS dus in strijd met Europese wetgeving.

Wat betekent dit voor u? Als u rechtsbijstand verzekerd bent kunt u, indien er een procedure gevoerd zal worden, Rechtdoor inschakelen op kosten van uw rechtsbijstandverzekering!

 

Heeft u vragen over dit artikel?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.