Voorkom verval van uw vakantiedagen

Op 1 juli a.s. komen de wettelijke vakantiedagen, die u heeft opgebouwd in 2016, te vervallen. Voor deze wettelijke vakantiedagen geldt namelijk een vervaltermijn van 6 maanden. Dit betekent dat u de wettelijke vakantiedagen die u in een kalenderjaar heeft opgebouwd moet opmaken vóór 1 juli van het daarop volgende jaar. Doet u dat niet, dan komen uw vakantiedagen te vervallen.

Wettelijk vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar u op grond van de wet recht op heeft. Dit aantal vakantiedagen is gelijk aan vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit betekent dat iemand die 40 uur per week werkt recht heeft op 160 uur vakantie per jaar en iemand die 20 uur per week werkt heeft recht op 80 uur vakantie per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Indien u, op grond van uw arbeidsovereenkomst of cao, recht heeft op meer vakantiedagen dan de wettelijke vakantiedagen, geldt voor deze (extra) vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaren. Als u dus 40 uur per week werkt en per jaar recht heeft op 200 vakantie-uren, dan vervallen de eerste 160 uren (de wettelijke vakantiedagen) na zes maanden en voor de overige 40 uren (de bovenwettelijke vakantiedagen) geldt een verjaringstermijn van vijf jaren. Het is dus verstandig om altijd eerst uw wettelijke vakantiedagen op te maken en dit ook expliciet zo met uw werkgever af te spreken.

Vervaltermijn 

De vervaltermijn van zes maanden voor de wettelijke vakantiedagen geldt niet indien u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om uw vakantie binnen de vervaltermijn op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u in verband met drukte op het werk geen vakantie kon opnemen. Ook geldt de vervaltermijn van zes maanden niet indien er in uw arbeidsovereenkomst of cao een langere vervaltermijn overeen is gekomen. Er mag namelijk ten gunste van de werknemer van de in de wet genoemde vervaltermijn van zes maanden worden afgeweken. Een kortere vervaltermijn dan zes maanden mag niet.

Wat is het verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn?

Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dus een vervaltermijn van zes maanden terwijl voor de andere vakantiedagen (de bovenwettelijke vakantiedagen) een verjaringstermijn geldt van vijf jaar. Het belangrijkste verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn is dat een verjaringstermijn gestuit (verlengd) kan worden en een vervaltermijn niet.

Op tijd vakantie aanvragen

Gezien de vervaltermijn van zes maanden, is het dus verstandig dat u de wettelijke vakantiedagen die u het afgelopen kalenderjaar heeft opgebouwd nog dit jaar, voor 1 juli a.s., opmaakt. Doet u dat niet, dan bent u deze vakantiedagen kwijt zonder dat daar iets tegenover staat. Wanneer u als werknemer vakantiedagen opneemt bepaalt u (in beginsel) zelf. Er zijn echter uitzonderingen op grond waarvan de werkgever het opnemen van vakantie mag weigeren. Een van de gronden voor het weigeren van de aangevraagde vakantiedagen is het bedrijfseconomisch belang. Als bijvoorbeeld veel werknemers ineens in juni vakantie willen opnemen waardoor er onderbezetting ontstaat, mag een werkgever vakantieaanvragen voor die periode weigeren. Geef dus op tijd aan uw werkgever door dat u in een bepaalde periode vakantie wenst op te nemen. Meer informatie over het aanvragen en weigeren van vakantiedagen vindt u op onze website onder het kopje “Mag een werknemer altijd zelf bepalen wanneer hij vakantie opneemt?”.

Heeft u een vraag over het vervallen van uw vakantiedagen? Of wilt u dat wij uw zaak beoordelen?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.