Mag mijn werkgever dagen waarop ik ziek ben aanmerken als vakantiedagen?

Onder bepaalde voorwaarden mag dit. Er moeten twee situaties onderscheiden worden. De eerste is de situatie waarin vooraf, in de arbeidsovereenkomst of de cao, overeen is gekomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. De tweede is de situatie waarin, tijdens of na de ziekte, overeen wordt gekomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. Wij zullen eerst bespreken welke vakantiedagen verrekend mogen worden met ziektedagen.

Welke vakantiedagen mogen worden verrekend met ziektedagen?

Er bestaat een wettelijk minimum aan vakantiedagen. Op grond van de wet heeft iedere werknemer recht op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Iemand die 40 uur per week werkt heeft dus recht op 160 uur vakantie, hetgeen neerkomt op 20 vakantiedagen. Iemand die 32 uur per week werkt heeft recht op 128 uur vakantie, hetgeen neerkomt op 16 dagen. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar u recht op heeft boven dit wettelijke minimum. Het aantal ziektedagen dat aangemerkt mag worden als vakantiedagen is beperkt tot deze bovenwettelijke vakantiedagen. Wanneer u 40 uur per week werkt en per jaar recht heeft op 25 vakantiedagen dan heeft u dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen en mogen alleen deze 5 vakantiedagen worden verrekend met ziektedagen.

Wanneer mogen ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen?

Vooraf overeenkomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt.
In de arbeidsovereenkomst of de cao kan vooraf, dus voordat er daadwerkelijk sprake is van ziekte, worden afgesproken dat een bepaald aantal ziektedagen aangemerkt zullen worden als vakantiedagen. Dit geldt dus alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Voorwaarde is wel dat dit schriftelijk overeen wordt gekomen (dus in de arbeidsovereenkomst of de cao). Ook mogen alleen bovenwettelijke vakantiedagen die u in het jaar van ziekte heeft opgebouwd worden verrekend met ziektedagen. Er kan niet vooraf overeen worden gekomen dat gespaarde of nog op te bouwen vakantiedagen worden verrekend met ziektedagen.

Indien uw werkgever ziektedagen wil aanmerken als vakantiedagen en u daar op dat moment niet mee instemt is het dus verstandig om uw arbeidsovereenkomst en cao goed door te lezen. Is er in de arbeidsovereenkomst of cao opgenomen dat een bepaald aantal ziektedagen als vakantiedagen mogen worden aangemerkt dan moet u zich hierbij neerleggen (als het de bovenwettelijke vakantiedagen betreft). Staat er niets in de arbeidsovereenkomst of de cao dan hoeft u hier niet mee akkoord te gaan.

Tijdens of na de ziekte overeenkomen dat ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen

Is er in de arbeidsovereenkomst of cao niets opgenomen over het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen dan kan dit alsnog tijdens of na de ziekte worden afgesproken. Wel moet de werknemer hiermee akkoord gaan. Zonder toestemming van de werknemer mag de werkgever ziektedagen niet aanmerken als vakantiedagen. Uiteraard geldt ook hier dat alleen de bovenwettelijke vakantiedagen verrekend mogen worden. Anders dan in de situatie waarin een en ander vooraf overeen wordt gekomen mogen ook vakantiedagen die in een ander jaar zijn opgebouwd worden verrekend met ziektedagen. Indien u tijdens of na uw ziekte instemt met verrekening van uw vakantiedagen behoeft deze instemming niet schriftelijk te worden vastgelegd (al zal de werkgever hier wel de voorkeur aan geven).

Heeft u een geschil over vakantiedagen tijdens ziekte en wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op nummer 074-3040111. Uiteraard kunt u ons ook mailen: info@rechtdoor.nl. Wij geven telefonish geen advies. Indien u gratis advies wilt bent u van harte welkom op ons maandelijks inloopspreekuur. Meer informatie daarover vindt u hier

Advocatenkantoor Rechtdoor is gevestigd in Borne en is goed bereikbaar vanuit Hengelo, Enschede en Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten door het hele land. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.