Wat moet ik als bewijs aandragen voor de verjaring van grond en hoeveel bewijs is er nodig?

Naar aanleiding van ons artikel over grond en verjaring krijgen wij veel vragen over het bewijs dat geleverd moet worden. Want wat kan dienen als bewijs en hoeveel bewijs is er nodig?

De vrije bewijskracht

Bewijs in dit soort zaken wordt vaak geleverd door bewijsmiddelen die vrije bewijskracht hebben. Sommige bewijsmiddelen zijn dwingend. Dat betekent dat de rechter verplicht is om de inhoud van de bewijsmiddelen als waar aan te nemen of verplicht is om de bewijskracht te erkennen die de wet daaraan verbindt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een authentieke akte zoals een notariële akte. Als er geen sprake is van dwingend bewijs (en dat zal in de meeste gevallen zo zijn) dan is de rechter vrij in het waarderen van het bewijs. 

Omdat de rechter vrij is in het waarderen van het bewijs is het altijd moeilijk om aan te geven hoeveel bewijs u nodig heeft. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de inhoud van het bewijs. 

Als u alleen een paar foto's heeft, zonder datum, waaruit zou moeten blijken dat de grond meer dan 10 of 20 jaar in bezit is bij u en/of uw rechtsvoorgangers dan is de kans dat de rechter dat bewijs voldoende acht niet heel erg groot. Als u daarentegen ook verklaringen heeft van buren, familie, vrienden, kinderen, vorige eigenaren, kennissen of andere derden die kunnen verklaren dat de situatie al meer dan 10 of 20 jaar zo is dan komt u veel verder.

Belangrijk is dat het bewijs de rechter er van overtuigt dat hetgeen u stelt ook waar is. Uiteraard geldt dan hoe meer bewijs hoe beter maar ook hoe specifieker het bewijs hoe beter.

De opstelling van gemeentes

Voordat u de rechter er van moet overtuigen dat u gelijk heeft probeert u natuurlijk eerst uw wederpartij (veelal de gemeente) van uw gelijk te overtuigen. Wanneer uw wederpartij de verjaring erkent scheelt u dat immers de gang naar de rechter. 

Wat wij veel zien gebeuren is dat gemeentes zich op het standpunt stellen dat alleen getuigenverklaringen niet voldoende zijn of dat verklaringen van familieleden niet als bewijs worden gezien. Dat is onzin. Er kan niet in het algemeen gesteld worden dat alleen getuigenverklaringen niet genoeg zijn of dat een verklaring van een familielid niet als bewijs wordt gezien. Deze verklaringen hebben vrije bewijskracht en het is dus aan de rechter hoe hij/zij die getuigenverklaring waardeert. 

Laat u dus niet uit het veld slaan door de mededeling dat alleen getuigenverklaringen niet voldoende zijn en dat een familielid niet kan getuigen en wijs de gemeente op de vrije bewijskracht en het feit dat het aan de rechter is om het bewijs te waarderen. Uiteraard is ook de gemeente vrij in het waarderen van het bewijs maar veelal wordt getracht om mensen op deze manier te ontmoedigen. 

Komt u er niet uit met de gemeente of een andere wederpartij? Dan kunt u ons altijd inschakelen om voor u op te treden richting uw wederpartij. In veel zaken waarin wij van mening zijn dat er sprake is van verjaring komen we buitengerechtelijk (dus zonder dat een procedure noodzakelijk is) tot een oplossing. 

Meer informatie over bewijsmiddelen

Wij hebben een document gemaakt waarin wij een nadere uitleg geven over het bewijs dat uw standpunt (dat er sprake is van verjaring) kan ondersteunen. Wilt u dit document ontvangen? Vul dan ons contactformulier in en vraag ons om toezending van het bewijsdocument over verjaring. Wij zullen dit dan, uiteraard geheel vrijblijvend, per e-mail aan u toesturen. 

Voor het beoordelen van verjaringszaken hebben wij een vaste prijs. Meer daarover vindt u hier

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen. 

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Borne en heeft een bezoekadres in Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via e-mail verlopen. 

Ons advocatenkantoor is goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede